آن دسته از شرکت‌کنندگان عزیز که جهت شرکت در مسابقه ابن‌سینا، برای پرداخت هزینه ثبت‌نام با مشکل مالی روبرو هستند، می‌توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به ایمیل زیر اقدام نمایند، در صورت تایید، حمایت مالی جهت ثبت‌نام از این عزیزان انجام خواهد شد.
kapa.avicenna@gmail.com